برگزاری نمایشگاه های فروش صنایع دستی صنعتگران معلول انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی
   
29 نوامبر 2018
جلسه هماهنگی جشنواره نیکوکاری فروش صنایع دستی همراه با عرضه غذا به نفع معلولین شهرستان بستک
جلسه هماهنگی جشنواره نیکوکاری فروش صنایع دستی همراه با عرضه غذا به نفع معلولین شهرستان بستک با حضور آقای احمدی معاون فرماندار بستک ، آقای ...
19 نوامبر 2018
برگزار کارگاه فنون مذاکره و بازاریابی توسط استاد علی پور تهرانی ویژه کارکنان و اعضا انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
برگزار کارگاه فنون مذاکره و بازاریابی توسط استاد علی پور تهرانی ویژه کارکنان و اعضا انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان          
18 نوامبر 2018
جلسه هماهنگی کمیته های جشنواره نیکوکاری ۸ آذر بستک در محل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
جلسه هماهنگی کمیته های جشنواره نیکوکاری ۸ آذر بستک در محل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
18 نوامبر 2018
بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس از انجمن ضایعات نخاعی
بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس از انجمن ضایعات نخاعی و کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی وابسته به انجمن ضایعات نخاعی ...
17 نوامبر 2018