مناسب سازی

مناسب سازی افراد دارای معلولیت
مناسب سازی افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی به معنای اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است، ‌بطوری‌که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر ...
30 ژانویه 2019
بازدید تیم  مناسب سازی از منازل افراد دارای معلولیت شهرستان پارسیان
بازدید تیم  مناسب سازی از منازل افراد دارای معلولیت شهرستان پارسیان بازدید و برآورد هزینه  خانه های افراد ضایعه نخاعی شهرستان پارسیان در خصوص وضعیت مناسب ...
02 ژانویه 2019
بازدید تیم  مناسب سازی از منازل افراد دارای معلولیت شهرستان بستک
بازدید و بررسی کارشناسان  از منازل افراد ضایعه نخاعی شهرستان بستک در زمینه  وضعیت مناسب سازی افراد معلول این شهرستان توسط تیم مناسب سازی انجمن ...
01 ژانویه 2019
رمپهای قابل حمل (همراه ) برای کاربران ویلچر
  محدودیت جابجایی و عبور ومرور افراد می تواند ناشی از مسائل مختلف باشد . این محدودیت های چه ناشی از آسیب یا ضایعه باشد ، ...
31 دسامبر 2018
مناسب سازی منزل افراد ضایعه نخاعی شهرستان بندر خمیر
❇مناسب سازی منزل افراد ضایعه نخاعی شهرستان بندر خمیر ♿بازدید و بررسی خانه های افراد ضایعه نخاعی شهرستان بندر خمیر در خصوص وضعیت مناسب سازی افراد ...
02 ژوئن 2018
مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان و سالمندان
  راهنمای خدمات سازمان مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان و سالمندان مناسب‌سازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه. این یکی از ...
06 جولای 2017
مناسب سازی در هرمزگان دغدغه شود
ابراهیم کاظمی مومن سرایی که در اولین جلسه ستاد مناسب سازی هرمزگان سخن می گفت با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در ستاد ...
31 جولای 2016
آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع در خصوص مناسب‌سازی معابر، قانون شد
رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور در اولین جلسه ستاد مناسب‌سازی هرمزگان از تبدیل آیین‌نامه اجرایی مناسب‌سازی به قانون خبر داد و گفت: بررسی وضعیت شهرداری‌ها ...
31 جولای 2016