آخرین خبرها

جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با دکتر حسن نژاد مدیر کل بهزیستی هرمزگان
جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با دکتر حسن نژاد مدیر کل بهزیستی هرمزگان ، معاونین و کارشناسان این اداره کل در روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 در سالن انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان. در این جلسه در مورد نحوه ارائه خدمت مراکز ...
تحویل تبلت به ۷ نفر از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی دانش آموز عضو انجمن
تحویل تبلت به ۷ نفر از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی دانش آموز عضو انجمن از طرف یکی از موسسات خیریه همکار در تهران
عکس یادگاری پایان سال کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
عکس یادگاری پایان سال کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان (پنج شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹)
بازديد از موسسه خيريه فاطمه زهرا وابسته به شركت پالايش نفت بندرعباس
بازديد از موسسه خيريه فاطمه زهرا وابسته به شركت پالايش نفت بندرعباس واقع در شهرك مرواريد و برگزاري جلسه با اعضا هيئت مديره اين موسسه به منظور هم انديشى براى توسعه و ايجاد كسب و كارهاى جديد و راه هاى ...
میز گردی با موضوع تبیین حقوق شهروندی و بررسی قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت
روز شنبه مورخ ۱۵آذرماه میز گردی با موضوع تبیین حقوق شهروندی و بررسی قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و عملکرد سازمان های مسئول در محل سالن علمی کاربردی بهزیستی هرمزگان توسط روزنامه دریا با حضور نمایندگان معلولین و ...
جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با دکتر حسن نژاد مدیر کل بهزیستی هرمزگان
جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با دکتر حسن نژاد مدیر کل بهزیستی هرمزگان ، معاونین و کارشناسان این اداره کل در روز دوشنبه 27 اردیبهشت ...
27 اردیبهشت 1400
تحویل تبلت به ۷ نفر از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی دانش آموز عضو انجمن
تحویل تبلت به ۷ نفر از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی دانش آموز عضو انجمن از طرف یکی از موسسات خیریه همکار در تهران
27 اردیبهشت 1400
عکس یادگاری پایان سال کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
عکس یادگاری پایان سال کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان (پنج شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹)
28 اسفند 1399
بازديد از موسسه خيريه فاطمه زهرا وابسته به شركت پالايش نفت بندرعباس
بازديد از موسسه خيريه فاطمه زهرا وابسته به شركت پالايش نفت بندرعباس واقع در شهرك مرواريد و برگزاري جلسه با اعضا هيئت مديره اين موسسه ...
08 دی 1399
میز گردی با موضوع تبیین حقوق شهروندی و بررسی قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت
روز شنبه مورخ ۱۵آذرماه میز گردی با موضوع تبیین حقوق شهروندی و بررسی قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و عملکرد سازمان های مسئول ...
15 آذر 1399
جلسه فرشید معنائی مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با شهردار منطقه یک بندرعباس
جلسه فرشید معنائی مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با مهندس ترابی شهردار منطقه یک بندرعباسدر این جلسه توافقات لازم در موارد زیر حاصل گردید.۱- ...
22 آبان 1399