قوانین و مقررات

در صورت ثبت سفارش همکاران ما جهت تایید نهایی محصول ثبت شده، با شما تماس خواهند گرفت.
در شرایطی که سفارش ثبت شده باشد و مبلغ سفارش واریز شده باشد تا تایید نهایی از طرف مشتری به صورت تلفنی دریافت نگردد، ارسال انجام نمی پذیرد.
در صورت کنسل نمودن سفارش قبل از دریافت تایید نهایی به صورت تلفنی، مبلغ سفارش به شماره حساب سفارش دهنده عودت خواهد شد.
سفارشات ثبت شده در روزهای تعطیل در اولین روز کاری پیگیری می شوند.