غرفه ی فروش محصولات صنایع دستی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در نمایشگاه بین المللی تهران
غرفه ی فروش محصولات صنایع دستی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در نمایشگاه بین المللی تهران زمان.یکم لغایت هفتم شهریور ماه ساعت بازدید :10 صبح لغایت 6 عصر مکان:بلوار ...
01 شهریور 1396
برگزاری کلاس آموزشی با موضوع ضایعه نخاعی ویژه اعضا در تاریخ 24 مرداد 96 در سالن اجتماعات انجمن
برگزاری کلاس آموزشی ویژه اعضا ضایعه نخاعی با موضوع فهم بهتر ضایعه نخاعی و دانستن مطالب آسان در خصوص  چگونگی مواجهه با عوارض ضایعه نخاعی ...
24 مرداد 1396
ّبرگزاری دوره آموزشی گلهای آپارتمانی در انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان، روزهای زوج از ساعت 10 تا 12
ّبرگزاری دوره آموزشی گلهای آپارتمانی در انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان زمان برگزاری کلاس روزهای زوج از ساعت 10 تا 12  
18 مرداد 1396
گزارش خبری از انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در روزنامه دریا ..مورخه 18 مرداد
18 مرداد 1396
جلسه هم انديشي با حضورسركار خانم كريمي سرپرست اداره كل فني و حرفه اي استان هرمزگان در تاریخ 96/5/11 در کارگاه حرفه آموزی حامی وابسته به انجمن ضایعا نخاعی هرمزگان
برگزاری جلسه هم انديشي با حضورسركار خانم كريمي سرپرست اداره كل فني و حرفه اي استان هرمزگان بهمراه آقاي نظري معاون آموزش و پژوهش اين ...
11 مرداد 1396