آخرین خبرها

تقدیر از روشندلان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
تقدیر از روشندلان عزیز انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در روز جهانی عصای سفید
توزیع ۲۰۰۰۰ قطعه ماسک سه لایه بهداشتی
توزیع ۲۰۰۰۰ قطعه ماسک سه لایه بهداشتی بین افراد دارای معلولیت در سطح استان هرمزگان توسط انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان، اهدایی از طرف وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی به همت موسسه رعدالغدیر
جلسه با آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان
جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان در خصوص رفع مشکلات پیش رو و توسعه و گسترش فعالیتهای انجمن
نشست مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان
نشست مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در خصوص هم اندیشی برای توسعه کسب وکار و راههای همکاری دو جانبه همچنین در پایان نشست ایشان از کلینیک و مرکز آموزشی ، ...
ارتباط تصویری با آقای دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور
ارتباط تصویری فرشید معنائی مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی
تقدیر از روشندلان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
تقدیر از روشندلان عزیز انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در روز جهانی عصای سفید
15 اکتبر 2020
توزیع ۲۰۰۰۰ قطعه ماسک سه لایه بهداشتی
توزیع ۲۰۰۰۰ قطعه ماسک سه لایه بهداشتی بین افراد دارای معلولیت در سطح استان هرمزگان توسط انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان، اهدایی از طرف وزارت تعاون، ...
12 اکتبر 2020
جلسه با آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان
جلسه انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان در خصوص رفع مشکلات پیش رو و توسعه و گسترش فعالیتهای انجمن
01 اکتبر 2020
نشست مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان
نشست مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در خصوص هم اندیشی برای توسعه کسب وکار ...
29 سپتامبر 2020
ارتباط تصویری با آقای دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور
ارتباط تصویری فرشید معنائی مدیر عامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان با آقای دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص افراد دارای معلولیت ضایعه ...
29 سپتامبر 2020
تیم سیار پزشکی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
برای دومین بار در شهریورماه تیم سیار پزشکی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان آقایان دکتر فیاضی و حاجب (کارشناس پرستاری) و خانم انصاری (مددکار) با همکاری ...
09 سپتامبر 2020
  • پیوندها

    • تبلیغات 1
    • تبلیغات 2
    • تبلیغات 3
    • تبلیغات 4