آخرین خبرها

بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس
بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس از کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی حامی وابسته به انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان    
افتخار آفرینی و کسب مقام سوم کشوری توسط خانم پور انتظاری از کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
افتخار آفرینی و کسب مقام سوم کشوری در دومین جشنواره قلم در حوزه کارآفرینی توسط خانم پور انتظاری از کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان  
توزیع مواد غذایی
توزیع مواد غذایی شامل برنج،ماکارانی،رب گوجه فرنگی به اعضاء به مناسبت ماه مبارک رمضان اهدایی از طرف خیرین مورخ 98/2/14  
تقدیر از سرکار خانم سلیمانی یکی از معلمین عضو انجمن به مناسبت گرامیداشت روز معلم
تقدیر از سرکار خانم سلیمانی یکی از معلمین عضو انجمن به مناسبت گرامیداشت روز معلم
گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در مرکز حرفه آموزی و تولیدی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در مرکز حرفه آموزی و تولیدی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان  
بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس
بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس از کارگاه های حرفه آموزی و تولیدی حامی وابسته به انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان    
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
افتخار آفرینی و کسب مقام سوم کشوری توسط خانم پور انتظاری از کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
افتخار آفرینی و کسب مقام سوم کشوری در دومین جشنواره قلم در حوزه کارآفرینی توسط خانم پور انتظاری از کارکنان انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان  
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
توزیع مواد غذایی
توزیع مواد غذایی شامل برنج،ماکارانی،رب گوجه فرنگی به اعضاء به مناسبت ماه مبارک رمضان اهدایی از طرف خیرین مورخ 98/2/14  
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تقدیر از سرکار خانم سلیمانی یکی از معلمین عضو انجمن به مناسبت گرامیداشت روز معلم
تقدیر از سرکار خانم سلیمانی یکی از معلمین عضو انجمن به مناسبت گرامیداشت روز معلم
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در مرکز حرفه آموزی و تولیدی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در مرکز حرفه آموزی و تولیدی انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان  
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری جلسه با سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد (ع) در انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان
برگزاری جلسه با سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد (ع) با حضور جناب سرهنگ آران فرمانده بسیج سازندگی سپاه امام سجاد (ع) و خلیل رستگار ...
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • پیوندها

    • تبلیغات 1
    • تبلیغات 2
    • تبلیغات 3
    • تبلیغات 4